DOCENT

De lessen van Tymen Jan Bronda zijn gericht op de ontwikkeling van literatuurspel en/of kerkelijk orgelspel

Literatuurspel: 
Lessen kunnen wekelijks of een keer in de twee weken worden gegeven. Bijna altijd vindt e.e.a. plaats aan het Van Oeckelen orgel en het Ahrend positief van de Lutherse kerk Groningen. Zowel beginners als gevorderden zijn welkom. De eerste orgelles is bedoeld als proefles en is tevens gratis. Beginners worden na de eerste les geconfronteerd met een gedisciplineerde vorm van lesgeven en studeren. Echter dit leidt dan ook binnen korte termijn tot zichtbare resultaten. Niet alleen de kennis van muzieknotatie en de verwerking daarvan staan hoog in het vaandel; ook speelt improvisatie en muziektheorie een wezenlijke rol. Kennis van het instrument is één van de basisvoorwaarden om een goed(e) organist(e) te worden.
Gevorderden worden zo divers mogelijk ontwikkeld. Zeer oude en/of nieuwe muziek wordt niet uit de weg gegaan, sterker nog: het is een vereiste voor een hedendaagse organist(e). Voor romantische muziek is het Van Oeckelenorgel uitermate geschikt. Voor oude muziek wordt vaak uitgeweken naar de beroemde orgelschat van de provincie Groningen. Op de halfjaarlijkse voorspeelavonden wordt het geleerde in de praktijk gebracht. Vaak op een van de barokke orgels in de provincie, maar dit jaar bijvoorbeeld in de Bovenkerk te Kampen.

Kerkelijk orgelspel:
Het begeleiden van de gemeente kan op verschillende manieren. Leerlingen maken hiermee kennis. Tevens worden ze opgeleid tot het maken van diverse voorspelen en intonaties.
Gemeentebegeleiding rust op een degelijke portie harmonieleer. Harmonie die zich niet alleen toespitst op de oude muziek maar op z’n minst even vaak terecht komt bij de hedendaagse klankidealen. Als begeleidingsinstrument bij uitstek dient het Van Oeckelen orgel van de Lutherse kerk Groningen als oefenbasis. Niet alleen het orgelspelen wordt tijdens de lessen behandeld. Dikwijls wordt uitgeweken naar het onderwerp liturgie of liedkennis. De lessen kerkelijk orgelspel (privé) kunnen ook in groepsverband worden gegeven.
Voor de tarieven kunt u contact op nemen via de contactpagina.

Cursus
Gemeentezangbegeleiding wordt niet alleen in de vorm van privélessen gegeven, een cursus kan worden opgezet voor de plaatselijke organisten van een kerkelijke gemeente. 
Aan bod kunnen komen de thema’s: harmoniseren, improviseren, begeleiding en liedkwaliteit. Meestal vinden de cursussen plaats op het orgel van de betreffende kerkelijke gemeente. Niet alleen voor het kerkelijke orgelspel worden cursussen verzorgd. Tymen Jan Bronda verzorgt ook cursussen literatuurspel.

Tymen Jan Bronda is als docent ook verbonden aan de cursus kerkmuziek Noord-Nederland, die onder auspiciën van het Bureau Kerkmuziek van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) in Drachten plaatsvindt.
 

©2010 Tymen Jan Bronda